Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

11 lipca 2017 17:00
Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Zbliża się urlop, planujesz wakacyjny wyjazd za granicę i potrzebujesz ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdziliśmy, jak wyrobić kartę EKUZ i jakie dzięki nim nabędziesz prawa?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego (Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu).

Aby wyrobić EKUZ musisz posiadać prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Musisz być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
Będą już poza granicami Polski będziesz podlegać obowiązkom i korzystać z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA na tych samych warunkach, co osoby ubezpieczone w tym państwie.

Jeśli będziesz musiała udać się do zagranicznego lekarza - upewnij się, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej państwa, w którym przebywasz.

Jak wyrobić EKUZ?

Krok 1

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia pobierz wniosek. Wypełnij go. Jeśli będziesz mieć z tym jakieś trudności – zobacz wzór wypełnionego wniosku.

Krok 2

Przekaż wniosek do NFZ. Możesz to zrobić na jeden z wybranych sposobów:

  • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ,
  • wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ,
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Krok 3

Odbierz kartę osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, albo na poczcie, jeśli wcześniej we wniosku wybrałaś taką formę odbioru karty. Jeśli nie masz możliwości odebrania karty osobiście wypełnij upoważnienie dla wybranej osoby (wniosek znajdziesz na stronie NFZ).

Zdjęcie Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? #1
Fot. http://fredrikstad.pinger.pl/p/7