Jak rozpoznać OWOCE GMO?

18 marca 2017 22:52
Jak rozpoznać OWOCE GMO?

Chcesz rozpoznać które owoce lub warzywa są GMO?

Pamiętaj, że na owocachnaklejki z kodami!

Zdjęcie Jak rozpoznać OWOCE GMO? #1

Zawsze zwracaj uwagę na pierwszą cyfrę kodu (kod ma 5 cyfr).

9 – oznacza ekologiczną żywność

8 – oznacza żywność modyfikowaną genetycznie

Jeżeli kod zawiera 4 cyfry to zawsze oznacza to, że żywność jest hodowana metodami konwencjonalnymi.