UWAŻAJ na to rejestrując KARTĘ SIM!

29 sierpnia 2016 17:26
UWAŻAJ na to rejestrując KARTĘ SIM!

Jeżeli zamierzasz zarejestrować kartę SIM w najbliższym czasie to uważaj na nadużycia! Podczas rejestracji karty musisz podać imię i nazwisko, PESEL, nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości. Pamiętajmy, że osoba reprezentująca sieć ma prawo poprosić nas o okazanie dowodu osobistego. Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał oświadczenie: "Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart prepaid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości. Przepisy prawa jasno to określają. Operator może jedynie określić sposób dostarczenia tych danych. Pozyskane w procesie rejestracji ksero lub skan dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość może prowadzić do nadużyć."

Zdjęcie UWAŻAJ na to rejestrując KARTĘ SIM! #1