500 złotych na dziecko - OFICJALNY WNIOSEK - zobacz

29 lutego 2016 10:37
500 złotych na dziecko - OFICJALNY WNIOSEK - zobacz

Rodzina 500 plus – najnowszy wniosek

Od kilku miesięcy jednym z najgorętszych tematów w kwestiach społeczno-politycznych jest zaproponowana przez rząd pomoc finansowa dla rodzin w postaci pięciuset złotych na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia. Należy jednak wspomnieć, że rządowa propozycja ujmuje w swoich planach także pierwsze dziecko, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 złotych na osobę. Jeśli zaś któreś z dzieci jest niepełnosprawne, ów próg wzrasta do 1200 złotych. Proponowana przez rząd pomoc dla rodzin w ramach projektu Rodzina 500 plus zakłada comiesięczne wypłaty 500 zł na drugie i kolejne dzieci dla każdej rodziny (a także pierwsze dzieci w przypadku trudniejszej sytuacji finansowej). Choć w mediach toczą się wciąż bardzo żywe dyskusje na ten temat, ze strony rządzących otrzymujemy wciąż nowe informacje na temat tej pomocy finansowej dla rodzin.

Kilka dni temu pojawił się najnowszy wniosek, jaki najprawdopodobniej będzie obowiązywał po wprowadzeniu projektu Rodzina 500 plus. Choć w porównaniu z poprzednio zaprezentowanym dokumentem nie wprowadza on zbyt wielu zmian, warto zwrócić uwagę na to, co zostało zaktualizowane. Wniosek wymaga podania danych dzieci, takie, jak imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć a także stan cywilny. Jeśli składamy wniosek po to, by ubiegać się o 500 zł również na pierwsze (bądź jedyne) dziecko, należy dołączyć do wniosku także oświadczenia osób należących do rodziny, które zaświadczają o wysokości osiągniętych przez nich dochodów. Na tej podstawie będzie wyliczany dochód na osobę w rodzinie. Prócz danych dzieci wniosek wymaga również uzupełnienia o dane członków rodziny. Wśród nich znajdują się takie informacje, jak imię, nazwisko, pokrewieństwo PESEL oraz przypisany danemu członkowi rodziny oddział Urzędu Skarbowego. W dokumencie znajduje się również rubryka dotycząca miejsca opłacania składek zdrowotnych, a także numer konta, na który mają zostać wypłacone pieniądze. Bardzo istotny jest również fragment dotyczący różnych oświadczeń, związanych z innymi dochodami bądź obciążeniami finansowymi rodziny. Warto tę część dokładnie przestudiować, by niczego nie pominąć.

Wielu Polaków z niecierpliwością wyczekuje wejścia proponowanego przez rząd projektu. Według najnowszych informacji ma to nastąpić od 1 kwietnia bieżącego roku, a pieniądze mają być wypłacane do 30 września 2017 roku. Politycy jednak zaznaczają, że jeśli na starcie projektu do gmin wpłynie wiele wniosków, opłaty mogą zostać opóźnione, jednak, jeśli wniosek danej rodziny zostanie rozpatrzony pozytywnie, wypłaty będą rozliczane do miesiąca wpłynięcia dokumentów, nie zaś od miesiąca, w którym zostanie podjęta pozytywna decyzja. Warto jednak śledzić aktualizacje dostępnych już informacji. Do kwietnia zostało co prawda trochę ponad miesiąc, jednak kwestia Rodziny 500 plus jest gorąca i może się okazać, że jeszcze kilka zmian zostanie wprowadzonych.

Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszym wnioskiem dotyczącym projektu Rodzina 500 plus, wejdź na tę stronę: Pobierz plik

Kilka dni temu pojawił się najnowszy wniosek, jaki najprawdopodobniej będzie obowiązywał po wprowadzeniu projektu Rodzina 500 plus. Choć w porównaniu z poprzednio zaprezentowanym dokumentem nie wprowadza on zbyt wielu zmian, warto zwrócić uwagę na to, co zostało zaktualizowane. Wniosek wymaga podania danych dzieci, takie, jak imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć a także stan cywilny. Jeśli składamy wniosek po to, by ubiegać się o 500 zł również na pierwsze (bądź jedyne) dziecko, należy dołączyć do wniosku także oświadczenia osób należących do rodziny, które zaświadczają o wysokości osiągniętych przez nich dochodów. Na tej podstawie będzie wyliczany dochód na osobę w rodzinie. Prócz danych dzieci wniosek wymaga również uzupełnienia o dane członków rodziny. Wśród nich znajdują się takie informacje, jak imię, nazwisko, pokrewieństwo PESEL oraz przypisany danemu członkowi rodziny oddział Urzędu Skarbowego. W dokumencie znajduje się również rubryka dotycząca miejsca opłacania składek zdrowotnych, a także numer konta, na który mają zostać wypłacone pieniądze. Bardzo istotny jest również fragment dotyczący różnych oświadczeń, związanych z innymi dochodami bądź obciążeniami finansowymi rodziny. Warto tę część dokładnie przestudiować, by niczego nie pominąć.

Wielu Polaków z niecierpliwością wyczekuje wejścia proponowanego przez rząd projektu. Według najnowszych informacji ma to nastąpić od 1 kwietnia bieżącego roku, a pieniądze mają być wypłacane do 30 września 2017 roku. Politycy jednak zaznaczają, że jeśli na starcie projektu do gmin wpłynie wiele wniosków, opłaty mogą zostać opóźnione, jednak, jeśli wniosek danej rodziny zostanie rozpatrzony pozytywnie, wypłaty będą rozliczane do miesiąca wpłynięcia dokumentów, nie zaś od miesiąca, w którym zostanie podjęta pozytywna decyzja. Warto jednak śledzić aktualizacje dostępnych już informacji. Do kwietnia zostało co prawda trochę ponad miesiąc, jednak kwestia Rodziny 500 plus jest gorąca i może się okazać, że jeszcze kilka zmian zostanie wprowadzonych.