300+ na dziecko w szkole - złóż wniosek zanim będzie za późno!

30 sierpnia 2018 10:00
300+ na dziecko w szkole - złóż wniosek zanim będzie za późno!

Jeżeli jeszcze nie słyszałaś o programie 300 Plus to musisz wiedzieć, że jest to nowy program, który dotyczy wyprawki szkolnej na dziecko.

Wnioski online można było składać od 1 lipca.

Założenia programu są takie, że wyprawkę otrzyma każde dziecko, które się uczy w szkole, a nie ukończyło 20 roku życia.

Wyprawka będzie przyznawana raz w roku przed wrześniem.

Zdjęcie 300+ na dziecko w szkole - złóż wniosek zanim będzie za późno! #1

Poniżej zaprezentujemy kryteria, a także zasady programu „Dobry Start”.

Program „Dobry Start” ruszył 1 lipca.

Ma on na celu pomoc w zakupie wyprawki szkolnej.

Od 1 lipca można było składać wnioski online, a o 1 sierpnia także w formie tradycyjnej.

Można to zrobić za pośrednictwem serwisu internetowego empatia.mpips.gov.pl .

MPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) poinformowało, że do dnia 20 lipca zostało złożonych prawie 850 000 wniosków.

Najwięcej na Śląsku – 135 000, Mazowszu – 130 000, w Wielkopolsce – 75 000 oraz Małopolsce – 70 000.

ZASADY I KRYTERIA PROGRAMU

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz na rok przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym dla dzieci do 20 roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, takie świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

W tym przypadku rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od dochodu.

Zdjęcie 300+ na dziecko w szkole - złóż wniosek zanim będzie za późno! #2

WNIOSEK

Aby otrzymać takie wsparcie w postaci 300 złotych należy złożyć odpowiedni wniosek.

Może to zrobić któryś z rodziców, opiekun prawny, lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku kiedy dziecko przebywa w pieczy zastępczej wniosek może złożyć osoba prowadząca dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodzic zastępczy.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski są przyjmowane i realizowane przez dokładnie te same instytucje, które realizują świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”.

Czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń).

Oczywiście należy wybrać instytucję, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania rodzica, który ubiega się o wyprawkę dla swojego dziecka.

W przypadku powiatów, świadczenia te będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zdjęcie 300+ na dziecko w szkole - złóż wniosek zanim będzie za późno! #3

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać online od 1 lipca – podobnie jak świadczenie wychowawcze programu „Rodzina 500+”.

Wnioski można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), a także przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia wnioski można składać w tradycyjnej, papierowej formie.

KIEDY ZOSTANĄ PRZEKAZANE ŚRODKI?

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu zostaną zrealizowane nie później niż 30 września.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach to gminy mają maksymalnie 2 miesiące od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę takiego świadczenia.

UWAGA

300 Plus nie wlicza się do dochodu.

To świadczenie jest zwolnione od podatku.

Nie podlega egzekucji oraz nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

300 Plus nie dostaną dzieci chodzące do przedszkoli i zerówek.

W roku szkolnym 2018 wyprawkę ma dostać, aż 4,6 mln dzieci.

Roczny koszt programu „Dobry Start” to ok 1,4 mld złotych.

Zdjęcie 300+ na dziecko w szkole - złóż wniosek zanim będzie za późno! #4